Adatvédelmi irányelvek


A Szolgáltató az Igénybe vevők adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Tv. mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

A Szolgáltató az Igénybe vevők által rendelkezésre bocsátott természetes személyazonosító adatokat,(név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím) célhoz kötötten, az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. Törvény 13/A. §-ban meghatározott célból, kizárólag a szerződés létrehozása, tartalmának megállapítása, teljesítése, szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli.

A Szolgáltató az Igénybe vevő adatait harmadik félnek nem adja ki. Ez nem vonatkozik a Szolgáltató Partnereire, akik részére az adattovábbítás a szerződés teljesítése érdekében szükséges, amelyhez Igénybe vevő a megrendeléssel, jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

A megrendelésben rögzített adatokat a Szolgáltató mindaddig rögzíti, amíg az Igénybe vevő nem kéri azok törlését.

A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli, a leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alapján biztosított, továbbá kérhető a Vevőszolgálati elérhetőségek valamelyikén.

Igénybe vevő az adatok törlését, módosítását bármikor kérheti a info@agora-tex.hu e-mail címen, megtilthatja azok további kezelését.

Igénybe vevő a megrendeléssel illetve jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával előzetesen kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás igénybe vétele során tudomására jutott adatokat szolgáltatása hatékonyságának növelése, az Igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása illetve esetleges piackutatás céljából kezeljen.

Az AGORA-Tex kft az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

  • piackutatás, piaci elemzés,

  • vevői szokások elemzése,

  • látogatottsági statisztikák összeállítása,

  • ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása,

  • tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról,

  • tájékoztatás nyújtása különböző akciókról,

  • vevői reklamációk intézése,

  • megrendelések intézése.

Az AGORA-Tex kft - a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, az AGORA-Tex kft fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. Az AGORA-Tex kft az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

 

A webáruház Üzemeltetője az adatokat csak annyi ideig őrzi, ameddig feltétlenül szükséges az adott célokra, és amíg az megfelel bármely alkalmazható jogi vagy etikai, jelentés és dokumentum megőrzési kötelezettségnek.

Az AGORA-Tex kft fenntartja magának a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat megváltoztatására. Az aktuális feltételekről a felhasználó a honlap ezen részén mindig tájékozódhat.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó. Bármelyik rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelenné válása a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

Ügyfeleink számára bizonyos időközönként tájékoztató célú körleveleket küldünk új szolgáltatásokról, speciális ajánlatokról, hírlevelünk segítségével. Ennek keretében a regisztrált felhasználóink hozzájárulnak ahhoz, hírleveleinket eljuttathassuk a felhasználók számára. A körlevelek vonatkozásában a weboldal üzemeltetői felelősséget vállalnak azok terjesztése és tartalma tekintetében.

Amennyiben ügyfeleink a jövőben nem kívánják ezen speciális ajánlatokat a továbbiakban fogadni, lemondhatják azokat ugyanolyan módon és csatornán keresztül, ahogy a szolgáltatást igénybevételét kezdeményezték.

Amennyiben bármilyen kérdése vagy panasza merülne fel a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat értelmezésével, illetve betartásával kapcsolatban, kérjük, küldjön e-mailt az alábbi címre: info@agora-tex.hu. Amennyiben hírlevelünkről szeretne leiratkozni, kérem, a hírlevél alján elhelyezett linkre kattintson rá.

A jelen Adatvédelmi Záradék csak az AGORA-Tex Kft www.lakástextil-webáruház.hu webáruház web-oldalára vonatkozik, harmadik felek web-oldalainak kizárásával. A www.lakástextil-webáruház.hu link segítségével egyéb web-oldalakhoz is kapcsolódhat, azonban felelősséget csupán a saját oldalak tartalmáért vállal. A www.lakástextil-webáruház.hu oldalainak tartalma bármikor bővülhet, kiegészülhet és frissülhet. A Szolgáltató mindent megtesz a pontos és aktuális információk közlése érdekében, azonban nem vállal felelősséget az oldalai tartalmának pontosságáért és aktualitásáért, továbbá nem tartozik felelősséggel a hibákért, hiányosságokért és a közölt információk esetleges elavultságáért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az oldalakról elérhető más internetes oldalak tartalmáért, valamint nem vállal felelősséget a webáruház oldalaira mutató internetes oldalak tartalmáért. Továbbá nem tartozik felelősséggel, a számítógéppel és egyéb eszközökkel kapcsolatban felmerülő, a hozzáférés, az oldalak használata során vírusok által okozott, vagy egyéb okból bekövetkezett káreseményekért.

Utolsó módosítás: 2011-01-17, verzió: 1.0.