Jogi nyilatkozat


Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat! A www.agora-tex.hu elérhető weblap vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket.

Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg weboldalainkat!

 

Szerzői jogok, hivatkozás a weblapra

www.agora-tex.hu weblap felületein található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép,  az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában az AGORA-Tex Kft kizárólagos tulajdonát képezik. Ezek felhasználása a jogtulajdonos írásos hozzájárulása nélkül tilos, a szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után. A honlap információi kizárólag a forrásra mutató link elhelyezésével/megjelölésével alkalmazhatóak.

A másodközlésnek meg kell felelnie - többek között - a Polgári Törvénykönyv 1957. évi IV. tv., a Büntető Törvénykönyv 1978. évi IV. tv., a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. és a Sajtóról szóló 1986. évi II. tv. vonatkozó rendelkezéseinek. A tartalomszolgáltató engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) on-line vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. A honlap tartalmának szerzői joga (különös tekintettel a fényképekre) a tartalomszolgáltatót illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. A tartalomszolgáltató által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései szerint lehetséges. Minden e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

Az www.agora-tex.hu weboldalon megjelenő tartalmak, képek, fotók, adatok, szakmai, tájékoztató szövegek, grafikai, funkcionális megvalósítás szerzői jogi védelem alatt állnak. Másolásuk valamennyi formája, más internetes oldalakon való közzététele, megjelenítése, a személyes használatot meghaladó felhasználása kizárólag   az Agora-Tex Kft írásbeli engedélyével lehetséges.

A www.agora-tex.hu weblap kezdőoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját felületén külön hozzájárulásunk nélkül. Belső oldalakra mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a www.agora-tex.hu oldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg.

A honlapon található külső hivatkozások (linkek) követésével letöltött tartalom nem áll a tartalomszolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a tartalomszolgáltató törli vagy módosítja.

 

A weblapon található információkról

Az AGORA-Tex Kft minden észszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a www.agora-tex.hu weblapon közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, az AGORA-Tex Kft sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weblapon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a portált vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. Az AGORA-Tex Kft nem vállal felelősséget a weblapon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

www.agora-tex.hu weblapon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

Az AGORA-Tex Kft nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weblap használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

Az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a tartalomszolgáltató minden kártérítési felelősséget kizár, arra tekintettel, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat.

A jogi nyilatkozat módosulása esetén, annak hatálybalépése előtt huszonnégy órával, e változásokat a tartalomszolgáltató a honlapon közzéteszi.

Utolsó módosítás: 2011-01-07, verzió: 1.0.